Spascupreel®

Wanneer en hoe gebruiken?

Wanneer gebruiken?

Spascupreel® is een homeopathisch geneesmiddel met bestanddelen traditioneel gebruikt voor de symptomatische behandeling van spasmen en krampen van de gladde spieren van het gastro-intestinaal en het urogenitaal stelsel bv. prikkelbaredarmsyndroom, menstruatiekrampen en spasmen van de urinewegen; en spasmen en krampen van de dwarsgestreepte spieren bv. spierkrampen in de rug, torticollis.

Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger, neem dan contact op met uw arts.

Hoe neemt u Spascupreel® tabletten in?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in de bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het wordt aanbevolen de tabletten in de mond te houden tot ze zacht worden, voor ze in te slikken. De tabletten moeten niet volledig opgelost zijn, maar eerder uit mekaar beginnen vallen en kunnen dan ingeslikt worden, indien gewenst met wat water. Voor kinderen kunnen de tabletten eventueel geplet worden, toegevoegd worden aan een kleine hoeveelheid water en dan toegediend.

Dosering

Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar:

Gebruikelijke dosering: 3x per dag 1 tablet

Bij acute klachten: om het ½ uur tot 1 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 12 tabletten per dag)

Kinderen van 6 tot 11 jaar:

Gebruikelijke dosering: 2x per dag 1 tablet

Bij acute klachten: om het uur tot 2 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 8 tabletten per dag)

Kinderen van 2 tot 5 jaar:

Gebruikelijke dosering: 1-2x per dag 1 tablet

Bij acute klachten: om het uur tot 2 uur 1 tablet innemen en daarna overgaan naar de gebruikelijke dosering (maximum 6 tabletten per dag)

Wat zit er in Spascupreel®?

De werkzame bestanddelen in 1 tablet van 301,5 mg zijn:

Aconitum napellus

Ammonium bromatum

Atropinum sulphuricum

Colocynthis

Gelsemium sempervirens

Magnesium phosphoricum

Veratrum album

Agaricus muscarius

Chamomilla

Cuprum sulphuricum

Passiflora incarnata

De andere bestanddelen (hulpstoffen) in dit middel zijn:

Lactosum monohydricum, Magnesii stearas.

Ø

D6|60 mg

D4|30 mg

D6|30 mg

D4|30 mg

D6|30 mg

D6|30 mg

D6|30 mg

D4|15 mg

D3|15 mg

D6|15 mg

D2|15 mg

FAQ

Moet je oppassen bij zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid?

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er zijn van Spascupreel® geen gegevens over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht aangezien de homeopathische verdunningen van de bestanddelen van dit geneesmiddel tot dusver niet toxisch zijn gebleken.

Voor zover bekend kan Spascupreel® tabletten gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden ingenomen.

Heeft Spascupreel® invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines?

Er zijn geen gegevens bekend die er op wijzen dat Spascupreel® tabletten invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Neemt u naast Spascupreel® tabletten nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tot op heden zijn er geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Spascupreel® tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

Bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Bij allergie (overgevoeligheid) voor planten van de Composietenfamilie (Asteraceae).

Moet u opletten met eten en drinken?

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank worden ingenomen.

Welke soort tabletten zijn het en hoeveel zitten er in een doosje?

Tabletten voor oraal/oromucosaal gebruik.

Bestaat in doosjes van 50 en 250 tabletten.

Bijsluiter

Download bijsluiter

Meer weten

Andere rubrieken